• Nome: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Valeixe.
  • Nome do monte: Monte Veciñal en Man Común de Valeixe.
  • Data de clasificación do monte: 17/12/1979
  • Superficie clasificada: 128 Ha.
  • Número de veciños comuneiros: 110
  • Instrumentos de xestión: Proxecto de Ordenación do Monte.